ธงอาเซียน

คำขวัญ
 "One Vision, One Identity, One Community"
      (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)      
ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สัญลักษณ์อาเซียน 
 “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
 หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
 เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 
 สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
 สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

 สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์
 เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)
 ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
 กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

 อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี
 แห่งการก่อตั้งอาเซียนในระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550

เพลงอาเซียน

01 - The Asean Way - Orignal - Version

02 - The Asean Way - Jazz Big Band Version

03 - The Asean Way - Bossanova Version (Saxophone)

04 - The Asean Way - Bossanova Version

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมาคมอาเซียน–ประเทศไทย